Værdier

Det er vigtigt at hver medarbejder i hvert team gøre sig klart, hvad det betyder at være et team, og på hvilken måde samarbejdet skal fungere. De skal kunne arbejde på kryds og tværs. De bør tale om, hvilke personlige mål de vil indfrie for at gør arbejdsindsatsen bedre og effektiv, og hvilke formodninger de har til hinanden og hvilken måde de ønsker at arbejde på.

Det er bevist at mennesker har nogle formodninger til hinanden, selvom de ikke giver udtryk for de, og det kan skabe problemer i nogle situationer, grundet andre ikke kan/vil imødekomme formodningerne eller selv har andre formodninger, fordi de tænker eller vurderer anderledes.

Det handler om at få formodningerne på bordet og afgrænse samarbejdsværdierne, så man minimerer de stridigheder, der kan opstå, og derved skaber et godt syn for at løse dem.

Hvis feks. teamet vælger værdien (fleksibilitet) vil det betyde, at vi hjælper hinanden. En anden værdi kan være (engagement), der skal teamet blive enige om, hvad den værdi betyder for dem. Det kan fx betyde, at vi viser interesse.
Derfor er det vigtigt, at teamet bestemmer et sæt værdier og bliver enige om, hvad værdierne skal have betydning for dem for at de dermed kan blive gengivet i den enkeltes handlinger.

Det er bevist at mennesket ikke kan leve uden værdier, hverken som ansat, som forbruger eller familie og fritidsliv. Uden værdier vil man opfatte livet og tilværelsen som usammenhængende og meningsløst.
Derfor lægger Multiclean stor vægt på arbejdet med menneskesyn og værdier så der kan skabes en sammenhæng mellem dem. Vi ved, at vi dermed vil skabe koordineret handleberedskab og etik, klarhed, menneskelig udvikling og faglig kvalitet i opgaveløsninger og dermed effektiv funktion.

Til sidst og ikke mindst forventer vi, at vores medarbejdere overholder de følgende værdier: såsom ansvarlighed, kvalitet og ærlighed, samt at kollegerne og samarbejdspartnerne skal respekteres og behandles med retfærdighed