Ejendomsservice

Stabilitet, ansvarlighed og grundighed er nogle af vores nøgleord, der kendetegner vores ejendomsservice.

Multiclean hjælper både inde og ude, også ved akutte behov, f.eks. i form af fjernelse af skimmelsvamp eller insektbekæmpelse.

Vores medarbejdere er altid motiverede folk, som kommer ud til jer. Vi stræber efter, at medarbejderforhold er altid i orden. Vi tager hensyn til miljøet, og sørger for at I får en høj og ensartet kvalitet.

Vi sørger for, at ejendomsservicen er behovstilpasset. Vi laver en gennemtænkt serviceplan, evaluerer løbende, budgetoptimerer og sender kun erfarne og kompetente folk ud til jer.

Vi skræddersyer vores tilbud til dig således at der er match mellem behov og ydelser. Hvis der skulle opstå akutte behov, agerer vi med kort varsel og effektivt.