Medarbejderpolitik

Hos Multiclean ApS ved vi at medarbejdernes kompetencer er blandt de vigtigste konkurrence-mæssige faktorer. Derfor har vi en åben og klar personalepolitik, hvor vi giver plads til forskel-lighed og udvikling. Vi viser hensyn til vores medarbejders syn og meninger. Rummelighed er et nøgleord for os.

Første punkt på dagsordenen er at lære virksomhedens leveregler at kende, Multiclean ånden, som danner grundlaget for virksomhedskulturen.

Herefter bliver medarbejderne sat på introduktion i virksomhedens forskellige afdelinger.
Det giver en helhedsopfattelse af virksomheden og bygger broer mellem medarbejdere. 
Det betyder også, at de nye medarbejdere kender de relevante i organisationen og ved, hvem de skal spørge, hvis der er noget, de ikke ved.

Forløbet

Efteruddannelse og videreudvikling af medarbejdere er også en væsentlig forklaring på Multicleans’ succes.

Vi er en vækstvirksomhed, og det betyder, at der er nye muligheder, hvis medarbejdere er parat til at gribe dem.

Som ledelse har vi forholdsvis en enkel filosofi.

For os er det vigtigt, at vi tager fat i problemerne, inden de opstår. Hos mange andre virksomheder er indstillingen, at tiden nok løser problemerne, men her hos os går det ikke at feje tingene ind under gulvtæppet. I en virksomhed som vores, er folk under pres, jobområderne skifter, nye medarbejdere skal optages i organisationen.

Hvis ikke problemerne bliver håndteret rettidigt, kan organisationen heller ikke håndtere de kommende vækster.

Ærlige og ansvarsbevidste folk

Vi ved, at det er et stort ansvar, der hviler på vore ansatte. De får en nøgle til en fremmed virksomhed. De kan gå og komme overalt.

For os er de vigtigt at være sikker på, at det er ærlige og ansvarsbevidste folk. Vi har forpligtet os til at værne vore kunder mod tyveri.

Vore medarbejdere kommer i virksomhederne i tider, hvor der ingen er. De arbejder under eget ansvar.

Vi kører en medarbejderpolitik, hvor vi skaber en familiefølelse omkring firmaet.

Vi mener, at den stabile medarbejderstab og evnen til at skabe familiefølelse omkring Multiclean som den vigtigste årsag.